Müügitingimused

Kehtivad alates 01.12.2022.

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad müügitingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad ostmisel Suhkrukunsti e-poest (edaspidi: E-pood) aadressil https://www.suhkrukunst.eu. Kauba müüja on Suhkrukunst OÜ (edaspidi: Müüja), registrikoodiga 11869847. Tingimused kehtivad kõikide isikute (edaspidi: Ostja) ja Müüja vahel Suhkrukunsti e-poes kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Müüjal on õigus tingimusi ühepoolselt ja etteteatamata muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused aadressil https://www.suhkrukunst.eu/muugitingimused. Kui Ostja esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja Müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud Tingimusi.

1.3. Ostjal on võimalik enne ostu sooritamist Tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning Ostja nõustub E-poest ostu sooritamisel Tingimustes sätestatuga.

1.4. Tingimustele lisaks kohaldatakse E-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. Lepingu sõlmimine ja jõustumine

2.1. Ostja esitab tellimuse E-poes kas kliendina sisse logides või külalisena.

2.2. Ostja valib soovitud tooted välja ja lisab ostukorvi. Kuni tellimuse kinnitamiseni ei ole tooted Ostjale broneeritud ning on kõikidele klientidele saadaval.

2.3. Ostja valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.

2.4. Tehingut vormistades kinnitab Ostja, et on Tingimustega tutvunud ning on nendega nõus. Ostja kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest Müüja poolt pakutud maksekeskkondades või ettemaksuarve alusel. Ostja kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad Ostja tegelikele soovidele.

2.5. Pärast maksekeskkonnas kauba eest tasumist tuleb Ostjal vajutada lingile „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab Müüja Ostjale automaatse e-kirja.

2.7. Müüja loetakse tellimusega nõustunuks, kui ta asub tellimust täitma.  

3. Hinnad ja maksevõimalused

3.1. Müüja e-poes müüdavate kaupade hinnad on kuvatud eurodes ning sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu.

3.2. Ostja tasub tellimuse eest kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool e-poodi Montonio turvalises maksekeskkonnas, kus Müüjal puudub ligipääs Ostja pangaandmetele. Tasuda on võimalik ka ettemaksuarve alusel, mille maksetähtaeg on 3 tööpäeva. Kui makse pole Müüja arvelduskontole laekunud 5 tööpäeva jooksul, tühistab Müüja ühepooselt tellimuse ja vabastab kaubad broneeringust. Makse hilisema laekumise korral Müüja arvelduskontole või uue tellimuse tegemisel ei garanteeri Müüja nimetatud toodete olemasolu laos.

3.3. Tellitud kaupade hinnale lisandub kohaletoimetamistasu, mille suurus sõltub Ostja poolt valitud saatmisviisist. Kohaletoimetamistasu on SmartPOSTi pakiautomaati 3,50 eurot, DPD pakiautomaati 3,50 eurot, kullerteenusega 6,90 eurot. Üle 49-euroste ostude tellimisel pakiautomaati kohaletoimetamistasu ei lisandu.  

3.4. Teistesse riikidesse saab kaupa tellida eelneva kokkuleppe ja hinnapakkumise alusel.

4. Tellimuse tühistamine

4.1. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest Ostjat telefoni või e-kirja teel koos loobumise põhjusega (näiteks kui toode on läbi müüdud) ning lepib Ostjaga kokku Ostjale sobiva lahenduse (ettemakse tagastamine, toodete asendamine, kupongi väljastamine). Juhul, kui Müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse eest tasutud summa Ostjale esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ost tasuti. 

4.2. Kui Ostja soovib tellimuse tühistada, teatab ta sellest Müüjale esimesel võimalusel telefoni või e-kirja teel.

5. Tellimuse täitmise tähtaeg

5.1. Tooted komplekteeritakse ja postitatakse esimesel võimalusel – üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul. Personaalselt valmistatavad tooted postitatakse üldjuhul 2-3 tööpäeva, kuid mitte hiljem 5 tööpäeva jooksul.

5.2. Eeldatava tarneaja pikenemisest teavitab Müüja Ostjat e-posti või telefoni teel esimesel võimalusel. Ostjal on tarneaja pikenemise korral õigus tellimus tühistada. Tellimuse tühistamise korral tagastab Müüja Ostja poolt tasutud ettemaksu esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul.

6. Kauba kohaletoimetamine

6.1. Kauba kättesaamine pakiautomaadist

6.1.1. Kauba kohaletoimetamisel Ostja poolt valitud pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu. Juhul,kui tellimuse maksumus ületab 49 eurot, on kohaletoimetamine tasuta.

6.1.2. Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Ostjat SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekoodi ja paki tagastamiseks vajaminevat tagastuskoodi.

6.1.3. Müüja ei vastuta Ostjale tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

6.1.4. Müüja ei vastuta Ostjale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud välitingimustes asuvate pakiautomaatide temperatuuri kõikumistest. Valides kauba kättesaamiseks välitingimustes asuva pakiautomaadi, kinnitab sellega Ostja, et on teadlik selle võimalikust mõjust toiduainetele ning enda vajadusest kaubale esimesel võimalusel järgi minna. 

6.1.5. Juhul, kui klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, tagastatakse pakk Müüjale. Müüja tagastab alates paki tagasijõudmisest 14 kalendripäeva jooksul Ostjale ostusumma, millest on maha arvestatud paki kohaletoimetamise tasu. Tagastatav summa kantakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. 

6.2. Kauba kättesaamine kulleriga

6.2.1. Valides kauba kohaletoimetamiseks kullerteenuse, lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu.

6.2.2. Kauba üleandmise orienteeruvast ajast teavitab kullerfirma Ostjat SMS -i teel või lepib Ostjaga telefoni teel aja kokku.

6.2.3. Ostja peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul, kui Ostja ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse kaup kätte toimetada. Kui mõlemad katsed kaup Ostjale üle anda ebaõnnestuvad, tagastatakse pakk Müüjale. Müüja tagastab alates paki tagasijõudmisest 14 kalendripäeva jooksul Ostjale ostusumma, millest on maha arvestatud paki kohaletoimetamise tasu. Summa kantakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. 

6.2.4.  Müüja ei võta vastutust kolmanda osapoole viivituste või vääramatu jõu tõttu hiljem kohaletoimetatud kauba eest.   

6.3. Kauba kontroll

6.3.1. Kauba kättesaamisel kohustub Ostja tootepakendi avama ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Kui tootepakendit on võimalik avada seda kahjustamata, kuid Ostja on rikkunud pakendit, on Müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tootepakendi väärtuse vähenemisega tekitatud kahju hüvitamist, mis arvestatakse maha Ostjale tagastatavast ostusummast. Juhul, kui tootepakendit ei saa avada seda kahjustamata, ei vastuta Ostja rikutud pakendi eest.

6.3.2. Juhul, kui Ostja avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua Ostjani heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada Müüjat.

7. Ostja isikuandmete töötlemine

7.1. Müüja ei avalda Ostja poolt E-poes sisestatud andmeid kolmandatele isikutele (välja arvatud seadustes ettenähtud erandid). Müüja kasutab neid ainult tellimuse täitmiseks, kauba edukaks kohaletoimetamiseks ja tellimusega seotud küsimuste lahendamiseks.

7.2. Müüja võib Ostja e-posti aadressile saata uudiskirju, tootetutvustusi ja pakkumisi ainult Ostja loal. Ostjal on võimalus igal ajahetkel antud luba tühistada. 

8. Kauba tagastamine, lepingust taganemine, tagasimaksed

8.1. Kui tellitud tooted (või mõni toodetest) ei vasta Ostja ootustele, on Ostjal õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Lepingust taganemiseks võtab Ostja Müüjaga ühendust e-posti või telefoni teel või läkitab kirjaliku avalduse 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Erandiks on toiduained, söödavad dekoorid, tordipildid ja toiduvärvid, mida Müüja tagasi osta ei saa. 

8.2. Ostja on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba Müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemissoovi esitamisest.

8.3. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab Ostja. Juhul, kui toode ei vastanud tellitule (vale või defektne toode), tasub tagastamiskulud täies ulatuses Müüja.

8.4. Tagastatavad tooted peavad olema originaalpakendis ning kasutamata. Tootega tutvumiseks avatud pakend peab olema kahjustamata, v.a. juhul, kui pakendit ei saanud teisiti avada. Kui tagastatav kaup või müügipakend on rikutud, kompenseerib Ostja kauba väärtuse vähenemise. Juhul, kui kaup on oluliselt rikutud, on Müüjal õigus tagastatud tootest keelduda.

8.5. Juhul, kui Ostja on tehingust taganenud, tagastab Müüja Ostjale ostusumma arvestades müügitingimustes sätestatud erisusi esimesel võimalusel, kuid hiljemalt  14 kalendripäeva jooksul kauba jõudmisest Müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti. 

9. Pretensioonide esitamise kord

9.1. Müüja vastutab toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul alates kauba Ostjale üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest mõistliku aja jooksul selle avastamisest.

9.2. Juhul, kui toode ei vasta lepingutingimustele, on Ostjal õigus nõuda toote parandamist või asendamist. Kui see pole Müüjal võimalik või asja parandamine / asendamine põhjustaks Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagastamist.

9.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

9.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

9.5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse (Pronksi 12 Tallinn 10117, https://www.ttja.ee) ja Tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr

Andmekaitse

10.1. Meie e-poe tekstid ja fotod on kaitstud autoriõigustega ning nende omavoliline kopeerimine või printimine on keelatud.  Soovist kasutada meie koduleheküljel esitatud tekste, ideid või fotosid, tuleb meiega eelnevalt ühendust võtta.