E-poe privaatsustingimused

1. Privaatsuspoliitika

1.1. Suhkrukunst OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi Eesti Vabariigi seaduste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega. 

2. Isikuandmete kogumine

2.1. Isikuandmed on andmed, mida Suhkrukunst OÜ kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. 

2.2. Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul alljärgnevatel viisidel:

2.2.1. kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebisaidil või mujal (nt kauplused)

2.2.2. veebisaidi kasutamisel registreeritud kliendikontost või küpsiste (cookies) kaudu

2.2.3. ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes (e-pood võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).

2.3. Muude andmete kogumine

2.3.1. Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

2.3.2. Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena. 

3. Kogutud isikuandmete kasutamine

3.1. Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Suhkrukunsti tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis, saab ennast sellest igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

3.2. Kliendi teenindamiseks võib Suhkrukunst OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Suhkrukunst OÜ-le teenuseid ning kes on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesandeks on e-poes müüdavate kaupade transport.

4. Isikuandmete kaitse

4.1. Suhkrukunst OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5. Kliendi õigused seoses isikuandmete töötlemisega

5.1. Kliendil on õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta Isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral.

5.2. Kliendil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist ja ülekandmist. Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui seaduses ei ole sätestatud teistsugust vaidlustamise korda. Samuti võib kliendil olla õigus nõuda kahju hüvitamist Võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras.

6. Turvalisus ja andmetele ligipääs

6.1. Kõiki Suhkrukunst OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

6.2. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

6.3. Isikuandmeid hoitakse Zone’i serverites. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

6.4. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

6.5. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohaseid kaitsemeetmeid.

7. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

7.1. Enda isikuandmetega saab klient tutvuda ja parandusi teha veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, saab isikuandmetega tutvuda meie klienditeeninduse vahendusel.

8. Nõusoleku tagasivõtmine

8.1. Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest klienditeenindust e-posti teel.

9. Säilitamine

9.1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel isikuandmed kustutatakse, v.a juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

9.2. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

9.3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

9.4. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

10. Kustutamine

10.1. Isikuandmete kustutamiseks tuleb ühendust võtta klienditeenindusega e-posti teel.

10.2. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.

11. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

11.1. Suhkrukunsti e-poodi kasutama asudes kinnitate, et olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

11.2. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitikat muuta, teavitades sellest kõiki registreerunud kliente.

11.3. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust meie klienditeenindusega aadressil info@suhkrukunst.eu.